Fanny Fernández Lago

Licenciada en Dereito E1 por ICADE no ano 1994.

Especialidade profesional:

    Dereito Administrativo
    Dereito Societario
    Dereito de Familia

Cerrar [X]

Mónica Salgueiro Alonso

Licenciada en Dereito pola Universidade de Santiago de Compostela no ano 2000.

Especialidade profesional:

    Dereito Laboral
    Seguridade Social
    Dereito da Circulación

Cerrar [X]

Laura Vázquez-Redonet

Licenciada en Dereito pola Universidade de Santiago de Compostela no ano 1988.

Especialidade profesional:

    Dereito Inmobiliario Rexistral
    Dereito Sucesorio
    Mediadora familiar

Cerrar [X]

Patricia Romero Bandeira

Licenciada en Dereito pola Universidade de Santiago de Compostela no ano 1989.

Especialidade profesional:

    Dereito Penal
    Dereito de danos
    Neglixencias médicas

Cerrar [X]
Fanny Fernández Lago
Mónica Salgueiro Alonso
Laura Vázquez-Redonet
Patricia Romero Bandeira
Inicio